You might like

16 Comments

  1. 우리가 지금해야하는것은 러시아와 친하게 지내는 일이다. 중국은 이미 우리와 동맹을 맺은것이나 다름없다. 일본은 자본주의 국가이고 말이 통하는 대상이라 우리나라의 행보를 좋은 외교로 보지 나쁜의도를 가진 행보로 보지 않는다. 하지만, 러시아는 중국과 친해져야하는 입장에서 우리나라가 눈에 가시로 보일 수 있다. 러시아도 북한의 오랜 우방이고 한중일 세나라가 공조하는 모양세라면 더더욱 북한과 친해질 수 있다. 이럴 때 일수록 러시아와의 친교를 통해 북한의 고립을 가속하는 동시에 동아시아의 외교의 중심은 대한 민국이 쥐고 있다는것을 보여야

  2. من طرح لباس تیم ملی با یوزپلنگ رو ترجیح میدم. این چه پیرهن آشغالیه

  3. I do not think Ezattolahi did that on purpose.If so he deserved the red card.But Korean players were hitting Iranians on the face every time they were fighting for 50-50 balls.Referee should have noticed this and prevented it.In this situations if on side plays rough it is only a matter of time that the other side will play rough as well.

  4. از عزت‌اللهی واقعا بعید بود که این حرکت غیر حرفه ای رو انجام بده
    تازه اونم با تکنولوژی و تصویربرداری دقیق فیفا این حرکت ها دیگه مثل خودزنیه
    ولی دمتون گرم که ۱۰ نفره و ۶۰۰۰۰ تماشاچی و در خانه حریف هم نتونست دژ مستحکم پارس رو فتح کنه
    بهتون افتخار میکنیم درود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *