You might like

25 Comments

  1. ไม่เข้าใจทำไมต้องนุ่งน้อยห่มน้อยมาทำกับข้าวเราไม่ได้ว่าอะไรเธอนะเพราะมันเป็นสิทธ์ของเธอเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *